Rezultati pretraživanja: Usluge
Filtriraj
  • Usluge (107)

Također pogledajte:

Instrumenti

Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka – spektrometrija mase (hplc-ms/ms)

Tržišna prilika

Ova analitička metoda koristi se u brojne svrhe. Može se koristiti za određivanje metabolita u biološkim tekućinama pri razvoju lijekova ili u farmakokinetičkim studijama. U području ispitivanja i praćenja kvalitete prirodnih i otpadnih voda može se koristiti za određivanje herbicida u vodi i biološkim uzorcima. Određivanje metabolizma ksenobiotika, od kojih su neki opasni toksikanti i polutanti, također je moguće ovom metodom. Ona se može koristiti i u prehrambenoj industriji za analiziranje prehrambenih namirnica (ulje, vino, med i sl.).

Opis usluge

Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS, high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry) predstavlja sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju na temelju omjera mase i naboja (m/z) nabijenih čestica.

Prednost u odnosu na ostale sustave je mogućnost istovremenog praćenja analize korištenjem dvaju detektora: DAD (diode array detector s mogućnošću izbora do 8 valnih duljina) i spektrometra mase (do 1650 Da).


Ovom analitičkom metodom moguća je kvalitativna analiza: snimanje spektra uzorka, određivanje molekulske mase spoja, analiza fragmentacije određenog molekulskog iona (product ion) te određivanje prekursora određenog fragmenta (precursor ion).

Također je moguća i kvantitativna analiza: koristeći standardne otopine analita i interni standard, MRM tehnikom izradi se kalibracijska krivulja na temelju koje se odredi koncentracija u uzorcima.

Ponuda usluge

Tvrtke zainteresirane za usluge analize uzoraka HPLC-MS/MS metodom te za pripadajuće znanje i iskustvo znanstvenika u obliku stručnog mišljenja neka se slobodno obrate Institutu Ruđer Bošković.

Farmaceutska industrija

Kontaktirajte znanstvenika