Rezultati pretraživanja: Usluge
Filtriraj
  • Usluge (107)

Također pogledajte:

Instrumenti

Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

Tržišna prilika

Cirkularni dikroizam (CD) je spektroskopska metoda koja otkriva informacije o kiralnosti molekule. Ova tehnika, zajedno s polarimetrijom i optičkom rotacijskom disperzijom (ORD), koristi se godinama za proučavanje i kvantificiranje optički aktivnih spojeva i njihovih interakcija. Informacije koje sadrži CD spektar mogu se koristiti za jedinstveno identificiranje kiralnih spojeva i njihove konfiguracije, predviđanje sekundarne strukture proteina i drugih bioloških makromolekula te za nadzor strukturnih promjena koje prate zamatanje i odmatanje proteina. CD metoda može se koristiti i za praćenje i kvantificiranje procesa vezivanja liganada.

Cirkularni dikroizam je nezaobilazna tehnika u farmaceutskoj industriji za praćenje razvoja kiralnih lijekova. Može se koristiti u medicini rada za biološko praćenje izloženosti stanovništva pojedinim toksičnim tvarima. Može se koristiti u svim granama industrije koje rabe optički aktivne tvari npr. za određivanje njihove apsolutne konfiguracije.

Opis usluge

Karakteristike uređaja: Spektrometar ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/VIS spektara.


Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.

Spektralno područje: 180 - 900 nm.

Dodatna oprema: Peltier držač za kivete za kontrolu temperature uzorka u području 5 – 90°C, s točnošću 0,50°C.

Kivete optičkog puta: 0,1 mm; 0,2 mm; 1 mm; 5 mm; 10 mm.

Ponuda usluge

Tvrtke zainteresirane za usluge analize uzoraka CD / ORD metodom te za pripadajuće znanje i iskustvo znanstvenika u obliku stručnog mišljenja neka se slobodno obrate Institutu „Ruđer Bošković“.

Kontaktirajte znanstvenika