Rezultati pretraživanja: Usluge
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Usluge (107)

Također pogledajte:

Instrumenti

Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Polimerna grupa LRKD-a već petnaestak godina uspješno surađuje s proizvođačima, prerađivačima i korisnicima polimernih materijala, te subjektima u zaštiti okoliša i drugim djelatnostima...

Instrument:

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

 

 

 

 

 

 

Instrument:

Snimanje infracrvenih spektara

KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJA: Transmisijska
MATRICA: KBr
RADNO PODRUČJE:  7800-100 cm-1 Instrument:

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Ekspertne usluge laboratorija za procese taloženja

Laboratorij nudi izradu ekspertiza i studija prema specifikaciji naručitelja na rješavanju konkretnih problema u industrijskoj proizvodnji, zaštiti okoliša ili medicini.

Kalcijevi...

Instrument:

Računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila (VIKER)

Tržišna prilika

Viker je pogodan za korištenje u akademskim institucijama i istraživačkim tvrtkama, te se može prilagoditi specifičnim...

Instrument:

Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Tržišna prilika

Taložni kalcijev karbonat (TKK) je univerzalno mineralno punilo i pigment. Primarno se koristi u proizvodnji papira,...

Instrument:

Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Laboratorij za ithiopatologiju – biološke materijale (LIBM)  nudi usluge procjene mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom kojim se određuje je li neka tvar (lijek, dodatak hrani,...

Instrument:

Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Laboratorij za ithiopatologiju – biološke materijale (LIBM) kroz svoju stručnu djelatnost nudi usluge zdravstvenog pregleda riba, rakova, školjkaša:

Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
Spektralno područje: 190 - 900 nm

Dodatna...

Instrument: