Rezultati pretraživanja: Usluge
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Usluge (107)

Također pogledajte:

Instrumenti

Određivanje električnih i dielektričnih svojstava materijala impedancijskom spektroskopijom te metodom termički stimulirane struje

Tržišna prilika

Ponuđene usluge mogu se koristiti u elektroničkoj industriji, proizvodnji solarnih ćelija, farmaceutskoj industriji,...

Instrument:

Studija utjecaja na okoliš

Instrument:

Određivanje radioaktivnosti

Vršimo usluge određivanja koncentracija aktivnosti radionuklida visokorezolucijskom gama spektrometrijom, te koncentracija aktivnosti 89Sr i 90Sr u...

Instrument:

Ekspertne usluge laboratorija za geokemiju koloida

Opis usluge

Laboratorij nudi sljedeće usluge:

Granulometrijska analiza sedimenata...
Instrument:

Određivanje tragova metala i nutrijenata u moru i slatkim vodama te sedimentima i bioti

Tržišna prilika

Usluge su korisne tvrtkama poput Vodoprivrede, javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, gradovima,...

Instrument:

Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

U Institutu „Ruđer Bošković“, Zavodu za istraživanje mora i okoliša iz Zagreba, uzorkovanje sedimenta i vode autonomnim ronjenjem provodi se već više od dvadeset i pet godina, a...

Instrument:

Referentni laboratorij

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij Državne uprave za vode, te sudjeluje u održavanju i proširivanju mreže hrvatskih akreditiranih laboratorija za analizu...

Instrument:

Određivanje markera i biomarkera onečišćenja u morskoj vodi, sedimentu i organizmima

Morska voda, sediment i dagnja: testovi toksičnosti i genotoksičnosti.

Biomarkeri u dagnji: cjelovitost i popravak DNA, stabilnost lizosomalnih membrana, aktivnost enzima (metalotioneini,...

Instrument:

Proizvodnja laboratorijskih životinja

U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR...

Instrument:

Masena spektrometrija

Mjerenje molekulske mase

U Centru je moguće odrediti točne mase amino kiselina, peptida i proteina nakon izolacije i purifikacije. Točna masa može biti određena eksternom...

Instrument: