Rezultati pretraživanja: Usluge
Filtriraj
  • Usluge (107)

Također pogledajte:

Instrumenti

Određivanje koncentracije aktivnosti α, β i γ radionuklida u bioti, hrani i uzorcima iz okoliša

Tržišna prilika

Potencijalni korisnici ove usluge su nuklearne elektrane, industrija i energetika (cementare, željezare, proizvođači umjetnih gnojiva, termoelektrane, topionice metala, šećerane, proizvođači i trgovci hranom te državne institucije ovlaštene za kontrolu radioaktivnosti u okolišu ili hrani.

Opis usluge

Laboratorij nudi sljedeće usluge:
  • određivanje koncentracije aktivnosti α, β i γ radionuklida u bioti, hrani, vodama (pitke i otpadne), sedimentima, tlima, geološkim materijalima, građevinskim materijalima i drugim uzorcima iz okoliša,


  • monitoring okoliša i ispusta nuklearnih elektrana, odlagališta otpadnih materijala u kojima je tehnološkim postupkom povišen sadržaj radionuklida (TENORM),


  • radiološki monitoring okoliša općenito,


  • utvrđivanje nultog stanja pojedinih lokacija,


  • usluge mjerenja radioaktivnosti u dostavljenim uzorcima sa ili bez izrade stručnih mišljenja.Laboratorij nudi i mogućnost sudjelovanja u izradi najrazličitijih studija utjecaja na okoliš u segmentu koji se odnosi na radioaktivnost.


Delko Barišićdbarisic@irb.hr


+385 1 456 0931
+ 385 98 1947 223
Laboratorij je nositelj državnog standarda za aktivnost i akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/lEC 17025:2007.

Prema odluci Državnog zavoda za mjeriteljstvo Laboratorij je postao Nacionalni laboratorij za aktivnosti.

Ponuda usluge

Tvrtke i osobe zainteresirane za usluge Laboratorija iz segmenta radioaktivnosti te za pripadajuće znanje i iskustvo znanstvenika u obliku stručnog mišljenja neka se slobodno obrate Institutu „Ruđer Bošković“.

Kontaktirajte znanstvenika