Rezultati pretraživanja: Projekti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Projekti (339)

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC)

Cloud computing  apstrahira tradicionalno oslanjanje na lokalno dostupan hardver i konfiguracije u infrastrukturu-kao-uslugu (infrastructure-as-a-service - IaaS) i software-kao-uslugu...
Glavni istraživač: Karolj SkalaTrajanje: Od: 01.06.2011 do 31.05.2015

4D termografski sustav za neinvazivnu dijagnostiku - 4D TG

U sklopu PoC projekta završen je razvoj 4D termografske kamere „Šišmiš“. Kamera je multidimenzionalna i multispektralna kamera koja stvara 3D model s temperaturnim oplošjem (texturom)...
Glavni istraživač: Karolj SkalaTrajanje: Od: 01.03.2011 do 31.08.2011

Monitoring dynamics of Croatia olive fields and vineyards using remote sensing applications

Glavni istraživač: Trajanje: Od: 04.06.2009 do 04.12.2009

NMR studija djelovanja antagonista anglogenzina

Glavni istraživač: Marijana VinkovićTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

Istraživanje odnosa strukture i biološke aktivnosti polifenola

Glavni istraživač: Bono LučićTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012

Spektroskopija NMR i modeliranje bioaktivnih molekula

Glavni istraživač: Dejan PlavšićTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Modeliranje bioaktivnih molekula i ispitivanje njihovih svojstava i učinka

Glavni istraživač: Nikola ŠtambukTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Istraživanje električne mobilnosti i dielektrične relaksacije bioaktivnog stakla

Glavni istraživač: Andrea Moguš-MilankovićTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

Utjecaj strukture na električna svojstva (bioaktivnih) stakala i keramike

Glavni istraživač: Andrea Moguš-MilankovićTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Matematičko modeliranje cirkulacije i satelitska detekcija graničnih procesa

Temeljni znanstveni cilj projekta je razviti niz matematičkih modela te postupaka obrade in situ i daljinskih podataka, a njihovom primjenom unaprijediti razumijevanje odabranih...
Glavni istraživač: Milivoj KuzmićTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011