Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Facilitate open science training for European research - FOSTER

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) je međunarodni projekt koji je financiran u okviru Sedmog okvirnog programa Europske komisije (FP7). U projekt je uključeno 13 partnera u 8 zemalja. Glavni cilj projekta je organizirati edukacijske programe o Otvorenom pristupu (OA) kojima bi se znanstvenicima, studentima, postdiplomcima i knjižničarima pomoglo u uključivanju otvorenog pristupa u istraživački i akademski rad.

Službeni početak projekta je 1.2.2014., a trajanje je dvije godine.

Knjižnica IRB-a uključena je u aktivnosti projekta kao samostalna suradnička ustanova. Budući da Hrvatska sudjeluje u Horizon 2020 programu, u čijim je smjernicama OA zastupljen, promicanje i educiranje hrvatske akademske i znanstvene zajednice o otvorenom pristupu od velike je važnosti. U rujnu 2014. su započete planirane aktivnosti - serija predavanja o temama iz područja otvorenog pristupa publikacijama, znanstvenim podacima i otvorenoj znanosti općenito namijenjena znanstvenicima, znanstvenim novacima, studentima i knjižničarima. Predavanja se održavaju u Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Osijeku i Zadru.
Društvene znanosti > Informacijske i komunikacijske znanosti > Knjižničarstvo
otvoreni pristup, edukacija
Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje
612425
Suradnik
8.025,00
Povećanje vidljivosti rezultata znanstvenog rada.
01.02.2014
01.02.2016