Rezultati pretraživanja: Projekti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Projekti (339)

14C i 137Cs u sedimentima – usporedba metoda i primjena na recentne sedimente

Jedan dio ovog predloženog projekta odnosi se na određivanje profila 14C i 137Cs u recentnim jezerskim sedimentima s područja Plitvičkih jezera u Hrvatskoj. Usporedbom profila izotopa 14C i 137Cs...
Glavni istraživač: Ines Krajcar-BronićTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012

4D termografski sustav za neinvazivnu dijagnostiku - 4D TG

U sklopu PoC projekta završen je razvoj 4D termografske kamere „Šišmiš“. Kamera je multidimenzionalna i multispektralna kamera koja stvara 3D model s temperaturnim oplošjem (texturom)...
Glavni istraživač: Karolj SkalaTrajanje: Od: 01.03.2011 do 31.08.2011

A Knowledge based platform of services for supporting medical-clinical management of heart within elderly population - HEARTFAID

The HEARTFAID innovative computerized system improves the processes of diagnosis, prognosis and therapy provision, providing the following services: electronic health record for easy and ubiquitous...
Glavni istraživač: Dragan GambergerTrajanje: Od: 01.02.2006 do 30.04.2009

Adhezija liposoma na elektrodi

Predloženi projekt temelji se na primjeni elektrokemijske metode i teorijskog modela u istraživanju mehanizma adhezije liposoma na nabijenoj elektrodi. Kompleksnost mehanizma adhezije dviju...
Glavni istraživač: Nadica Ivošević DeNardisTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Nedavna istraživanja ukazuju da razina kolesterola utječe na patogenezu Alheimerove bolesti (AB) moduliranjem proteolitičke razgradnje prekursora proteina amiloid-β (APP) i stvaranja peptida...
Glavni istraživač: Silva Katušić HećimovićTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

Amino-beta-laktami-intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva

Glavni istraživač: Ivan HabušTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Analiza višespektralnih podataka

Cilj prve dvije godine projekta bio je ocjena performanse rada algoritama analize nezavisnih i rijetkih komponenata na problemima dekompozicije višespektralne i hiperspektralne slike. Cilj treće...
Glavni istraživač: Ivica KoprivaTrajanje: Od: 01.01.2007 do 30.06.2012

Analiza višespektralnih podataka

Glavni istraživač: Ivica KoprivaTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

ANTHROPOL.PROT - Study of anthropogenic pollution after the war and establishing of measures for protection of Plitvice National Park and Bihac region at the border area of Croatia and Bosnia-Herzegovina

Glavni istraživač: Bogomil ObelićTrajanje: Od: 13.12.2002 do 31.12.2006

Artificial receptors for Bacillus anthracis Specific Anthrose Detection

Glavni istraživač: Andreja JakasTrajanje: Od: 01.09.2008 do 01.09.2011