O projektu

Aplikacija Baltazar nastala je kao dio projekta "Razvoj inovacijskog sustava u Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci" koji financira Europska Unija putem instrumenata pretpristupne pomoći (IPA). Krajnji je cilj projekta doprinos jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, uvođenjem efikasnijeg prijenosa znanja iz istraživačko-razvojnog sektora u poslovni sektor. Rezultati projekta – izgradnja efikasnih inovacijskih sustava i prijenosa znanja u partnerskim institucijama – doprinijet će održivosti regionalnog razvoja, a očekuje se da će znatno ojačati veze i poboljšati umrežavanje znanosti i sveučilišta s poslovnim sektorom.

Javna baza znanja Baltazar omogućuje poslovnom sektoru bolji uvid u mogućnosti pružanja usluga akademske zajednice te doprinosi efikasnijem povezivanju subjekata iz znanosti i gospodarstva.