Rezultati pretraživanja: Intelektualno vlasništvo
Sortiranje
A-Z|Z-A

Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata iz mješavina u 1d i 2d nmr spektroskopiji i masenoj spektrometriji

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja čistih komponenata u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji robusnom višekomponentnom analizom...

Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata iz dva mjerenja u spektroskopiji pomoću analize rijetkih komponenata

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja više od dvije čiste komponente iz dva mjerenja u području spektroskopije i spektrometrije.

Opširnije...

Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi

Triazenski analozi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama te dobru topivost. Ovakvi spojevi mogu se koristiti u liječenju...

Sustav i metoda za slijepo (nenadzirano) izdvajanje značajki iz mjerenja

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka (spektara mase i genskih profila) u svrhu izdvajanja značajki (linije spektra ili geni) s primjenom u detekciji biomarkera i dijagnostici...

Pametni sekvencijalni iluminator za fotodinamičku terapiju

Prijenosni uređaj mjeri razinu koncentracije protoporfirina IX u koži te autonomno odlučuje o nastavku procesa fotodinamičke terapije sve dok se ne dostigne tražena predana doza svjetlosnog...

Organogelatori za geliranje komercijalnih goriva, organskih otapala i vode

Znanstvenici Instituta „Ruđer Bošković“ pripravili su spojeve koji imaju svojstvo geliranja komercijalnih goriva poput benzina i nafte, raznih organskih otapala te vode i smjesa vode s...

Nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju

Pripravljene su nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju koje odjeljuju široki spektar racemičnih ili enantiomerno obogaćenih smjesa od komercijalnog interesa.

Opširnije...

Metoda za određivanje važnosti frakcija bioloških uzoraka razdvojenih kromatografskom metodom radi određivanja staničnog fiziološkog stanja

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka dobivenih kromatografskom metodom. Metoda uključuje ali nije ograničena na: kapilarnu elektroforezu, gel elektroforezu, papirnu elektroforezu,...

Metoda vizualizacije i demarkacije tumora

Metoda kombinacijom linearnih i nelinearnih algoritama za nenadziranu segmentaciju višespektralne slike omogućava unaprjeđenje fotodinamičke dijagnostike i poboljšava vizualizaciju i...

Metoda identifikacije negativnih iona proteina i peptida spektrometrijom masa pomoću novog derivatizacijskog reagensa

Razvijen je novi postupak derivatizacije peptida i proteina uz novi derivatizacijski spoj koji osigurava točniju i precizniju identifikaciju te analizu aminokiselinskog slijeda u odnosu na...