Rezultati pretraživanja: Intelektualno vlasništvo

Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi

Triazenski analozi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama te dobru topivost. Ovakvi spojevi mogu se koristiti u liječenju tumora pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima.

Tržišna prilika

Danas na tržištu postoji niz tzv. pametnih lijekova usmjerenih na za tumor specifične molekule. Unatoč tome, najveći broj oboljelih od tumora još se uvijek liječi klasičnom kemoterapijom. Budući da je glavna prepreka uspjeha takve standardne terapije razvitak otpornosti tumorskih stanica na citostatike, kombiniraju se 2-3 citostatika s različitim načinom djelovanja, kako bi se povećala njihova učinkovitost i smanjila mogućnost razvoja otpornosti.

Prodaja najpoznatijih svjetskih citostatika iz godine u godinu raste, a godišnja zarada prelazi 5 milijardi $. Samo Platinol (cisplatina), najviše i najduže korišten klasični citostatik, ima godišnju prodaju od preko 100 milijuna $.

Opis inovacije

Zbog razvitka križne otpornosti na klasične citostatike, novi spojevi koji ubijaju stanice drukčijim mehanizmom od klasičnih citostatika bili bi jako dobrodošli u kombinaciji s klasičnim citostaticima u liječenju tumora zbog smanjene mogućnosti razvoja otpornosti.

Maja Osmak

Maja Osmak


Maja.Osmak@irb.hr


+385 1 456 0939Triazenski analozi opisani u ovoj ponudi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati imaju neke važne karakteristike:
  • pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama,


  • dobro su topljivi,


  • mehanizam djelovanja ne uključuje vezanje na DNA, odnosno ne djeluju na DNA,


  • roditeljske tumorske stanice, kao i njihove sublinije otporne na klasične citostatike poput cisplatine, vinkristina i metotreksata, pokazuju veliku osjetljivost na navedene spojeve,


  • normalne stanice pokazuju manju osjetljivost na iste spojeve.Zbog navedenih prednosti naši triazenski spojevi mogu se koristiti kao aktivna supstanca u različitim farmaceutskim sastavima za liječenje tumora kod ljudi bilo samostalno, bilo u kombinaciji s drugim citostaticima.

Status intelektualnog vlasništva

Inovacija je predmet hrvatske i američke patentne prijave. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.

Kontaktirajte znanstvenika