Rezultati pretraživanja: Intelektualno vlasništvo
Sortiranje
A-Z|Z-A

Metoda vizualizacije i demarkacije tumora

Metoda kombinacijom linearnih i nelinearnih algoritama za nenadziranu segmentaciju višespektralne slike omogućava unaprjeđenje fotodinamičke dijagnostike i poboljšava vizualizaciju i...

Katalizator za transesterifikaciju biljnih ulja

Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

Opširnije...

Bakterijska kultura za razgradnju atrazina i ostalih s-triazinskih pesticida

Nova mješovita bakterijska kultura specifičnih kataboličkih svojstava brzo i potpuno razgrađuje atrazin i ostale s-triazinske pesticide u širokom koncentracijskom području pri različitim...

Analizator mekih čestica u tekućinama

Razvijen je novi senzor za detekciju i analizu mekih čestica u vodenom okolišu koji jednostavno, pouzdano i selektivno detektira pojedinačne čestice bez obzira na prisutnost krutih...

Pametni sekvencijalni iluminator za fotodinamičku terapiju

Prijenosni uređaj mjeri razinu koncentracije protoporfirina IX u koži te autonomno odlučuje o nastavku procesa fotodinamičke terapije sve dok se ne dostigne tražena predana doza svjetlosnog...