Rezultati pretraživanja: Intelektualno vlasništvo

Metoda identifikacije negativnih iona proteina i peptida spektrometrijom masa pomoću novog derivatizacijskog reagensa

Razvijen je novi postupak derivatizacije peptida i proteina uz novi derivatizacijski spoj koji osigurava točniju i precizniju identifikaciju te analizu aminokiselinskog slijeda u odnosu na poznate metode masene spektrometrije.

Tržišna prilika

Spektrometar masa je u proteomici najkorištenija metoda koja se upotrebljava za proučavanje složenih proteinskih struktura. Osim što ima mogućnost točne identifikacije velikog broja proteina, upotrebom hibridnih sustava poput tandemne spektrometrije masa proteinska struktura se može definirati do atomskih podjedinica.

Ovom metodom se u uzorcima stanica, tjelesnih tekućina i tkiva mogu identificirati biomarkeri pojedinih bolesti, što pomaže u otkrivanju i dijagnostici bolesti. Poznavanje ovih biomarkera pomaže u planiranju terapije za pacijenta, a korisna je i u otkrivanju bolesti u vrlo ranoj fazi.

Opis inovacije

Razvijen je postupak derivatizacije peptida i proteina pomoću novih spojeva koji se vežu na N-terminus proteina ili peptida bez potrebe za prethodnom zaštitom proteinskih reaktivnih skupina (npr. amina, amida, tiola itd.) te analize derivatiziranih analita u negativnom načinu rada spektrometra masa.

Prednost ove metode je što signali detektirani pri MS/MS spektrometriji derivatiziranih negativnih iona, čak i onih udaljenih od mjesta derivatizacije, nadmašuju signale pozitivnih y iona 5 puta u apsolutnom iznosu za jednaku količinu analita nanesenog na MALDI pločicu i time omogućava točniju identifikaciju uz manje neželjenih interferencija.

Metoda je tehnički brza, jeftina i pouzdana te bi mogla biti vrlo korisna u proteomskim analizama različitih uzoraka, osobito onih bioloških. Uz pomoć opisane metode bi se na jednostavan način mogli odrediti aminokiselinski sljedovi nepoznatih proteina čovjeka (iščitanih iz ljudskog genoma) što bi moglo imati značajnu implikaciju u medicini pri otkriću biomarkera. Jednako bi se tako jednostavno mogli identificirati proteini različitih bioloških vrsta za koje ne postoje točni podaci o aminokiselinskom slijedu u proteinskim bazama podataka.

Status intelektualnog vlasništva

Inovacija vezana uz metodu predmet je hrvatske, kanadske, europske i američke patentne prijave. Inovacija vezana uz novi derivatizacijski spoj predmet je međunarodne patentne prijave. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje prijava, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.

Kontaktirajte znanstvenika