Rezultati pretraživanja: Instrumenti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Instrumenti (86)

APD 2000 rentgenski difraktometar

APD 2000 rentgenski difraktometar je uređaj za određivanje kristalne strukture materijala, veličine kristala i orjentacije u praškastim uzorcima.
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Mössbauerov spektrometar

Mossbauerova spektroskopija je metoda koja se zasniva na efektu nuklearne gama-rezonancijske apsorpcije bez uzmaka atomske jezgre. Ovaj efekt naziva se još i Mossbauerov efekt u čast njemačkom...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

DNA sekvenator - ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer

DNA-sekvenator se primjenjuje za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA i za određivanje dužine fragmenata DNA (mikrosateliti). Osnovne karakteristike uređaja "ABI PRISM® 3100-Avant...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Rendgenski difraktometar za monokristale Oxford Diffraction Xcalibur Nova R

Centralni uređaj kojim raspolaže LKBK je rendgenski difraktometar Xcalibur Nova R proizvođača Oxford Diffraction koji je nabavljen 2007. Uređaj je opremljen specijalnom mikrofokusnom rentgenskom...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Bruker Avance 600 MHz FT NMR spektrometar

Spektrometar AV 600 radi na magnetskom polju od 14,1 T i opremljen je s dvije probe: - inverzna proba trostruke rezonancije uz široki raspon frekvencija ozračivanja sa z gradijentom (TBI-z Inverse...
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Bruker Avance 300 MHz FT NMR spektrometar

Spektrometar AV 300 radi na magnetskom polju od 7,05 T i opremljen je s dvije probe: - inverzna proba širokog raspona frekvencija ozračivanja sa z-gradijentom (BBI-z Inverse Broadband Probehead,...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

HPLC-MS Vezani sustar tekućinska kromatografija-spektrometar masa

Agilent Technologies 1200 Series HPLC system (uključuje binarnu pumpu, degaser, autosampler i DAD detektor). Agilent Technologies 6410 Triple Quadrupole Mass Spectrometer (ESI ionizacija i multimode...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

SMARTCHEM™200 discrete chemistry analyzer

analyzer designed for environmental testing laboratories gives you uniform high-quality data at top speed
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Instrument za mjerenje vlage

Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Pretražni elektronski mikroskop, JSM 7000F

-Optička rezolucija 1,2 nm -Rad pri vrlo niskim radnim naponima čime se spriječava površinsko elektrostatsko nabijanje uzorka -Simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb