Rezultati pretraživanja: Instrumenti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Instrumenti (86)

Gamma cameras

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Elektromotor sa redukcijskim okretajima

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Apex lokator

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

UV/Vis spektrofotometar Cary 4000 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia)

Cary 4000 je UV/VIS spektrofotometar kojim se precizno i s vrlo visokom osjetljivošću snimaju apsorpcijski spektri tvari u otopinama u području valnih duljina od 175 do 700 nm. Snimanje se može...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Automatski čitač termoluminiscentnih dozimetara, Model HARSHAW 6600 Lite

Čitačem termoluminescentnih dozimetara (TLD) mjeri se količina svjetlosti emitirane nakon zagrijavanja prethodno ozračenog TL kristala, čiji je intenzitet proporcionalan apsorbiranoj energiji...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Test

Test
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Spregnuti sustav tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti - tandemna spektrometrija masa (LC-MS-MS) Quantum AM

Visokotlačna crpka MS Pump, Thermo Electron, SAD Automatski injektor, Surveyor, Thermo Electron; SAD Tandemni spektrometar masa s tri kvadrupola, Quantum AM Thermo Electron, SAD Ionizacija: ESI i...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

LS 13320 Beckman Coulter

Instrument za mjerenje veličine čestica baziran na raspršenju laserskog svjetla
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

ABI PRISM 310 Genetic Analyzer

DNA-sekvencer se koristi za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA te za određivanje dužine fragmenata DNA (LOH, delecije, amplifikacije, srodnost). Osnovne karakteristike uređaja "ABI...
Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Bioreaktor

Ustanova: Institut Ruđer Bošković, Zagreb