Rezultati pretraživanja: Instrumenti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Instrumenti (86)

FACScan protočni citometar SN: 81490

Protočni citometar
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

FACSAria protočni citometar 2L/ACDU SN: P07800160 (Becton Dickinson)

Protočni citometar i sorter stanica
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Elektrokauter

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Termostat

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Biostimulativni laser

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Milivoltmetar za mjerenje potencijala usne šupljine

Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Frižider

frižider
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

inkubator

inkubator
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

centrifuge

centrifuga
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Faks Scan-Facs Scan

aparat za protočnu citometriju-Facs Scan
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Rijeka